ONTWIKKELING GO TO MARKETSTRATEGIE

Ontwikkeling van een nieuwe go to market strategie voor BBQ-academy en optimalisatie van de huidige werking.